به خون کشیده شده با تجاوز و با عشق

 

دلم برایت تنگ شده

برای صحبت کردن با تو.برای بودن با تو

همه ی لحظه هایم را چنان پر کردی که فرصت دیدنت را از من گرفته ای

که من را از من گرفته ای

پروچیستا!

دلم برای خودم تنگ شده.و وقتی خودم را ندارم همه چیز را از دست می دهم

کمی این زن را رها کن

بگذار تو را ببیند

بگذار دوست داشتنت را حس کند

این روزها کوهی هستم از "بغض" های وا نشده

دریاچه ای از "اشک" های نریخته

و باد  سرگردانی از "داد" های نزده

حس می کنم چیزی دهانش را روی گلویم گذاشته و من را تا آخرین قطره مکیده

این شب ها که برایت شعر می خوانم

"فرشته ها خودکشی کردند" را

"این ها را فقط به خاطر شما چاپ می کنم "را

"پرنده کوچولو,نه پرنده بود نه کوچولو!" را

"آدم ها روی پل "را

"بردن توله گرگ ها به مهد کودک" را

این شب ها می بینم که چقدررررر دلتنگ خودم هستم

مثل یک ابر سنگینم و چیزی کم دارم

چیزی مثل خنده ی تو بعد از شیر خوردن

چیزی مثل آرامش خودم بعد از شعر  گفتن

 

پروچیستا!

آزرده و درهم شکسته ام

حس می کنم در نگاه کسی,تنها بک ابزار  بوده ام

کسی,حق مادر تو بودن را از من می گیرد

کسی,حق ِ "مادر" ِ تو بودن را نادیده گرفته

و من از این کسی, بی نهایت آزرده و در هم شکسته ام

 

همه ی جهان با من است و من بی اندازه تنها هستم

می فهمی؟

بغلم کن

با عشق!

و کمی مرا به خودم بسپار

به اندازه ی یک شعر گفته نشده غمگینم

/ 6 نظر / 6 بازدید
ناتانائیل

هوم ... تا با تو از درد سرودن ها بگویم از شاخه های خشک در سرما بگویم...

نرگس

این ها را ننویس الهام... مرا می برد تا زمستان سخت و سنگین 90... آن روزهای سنگین درهم پیچیده... آن روزها... الهام صبور باش ..نشکن ...غمگینی ات را وجد روزهایی در انتظار اند که کودکت مادر خطابت می کند ..که کودکت نه تو را بخاطر شیر سینه هایت که بخاطر خودت بیقراری می کند که غمگینی ات را تاب نمی آورد...الهام وقتی مامان خطابت کند... غمگینی ات این شعر نگفته ...این درهم پیچیدگی موقتی است...تو به خودت می رسی به ملاقات خودت و شعرهای نگفته ات خواهی رفتی با وجد حاصل از مامان خطاب شدنت...مادر بودنت حق نیست که بدهند و بگیرند...جاری است توی قلبت توی قلبش که می دانی و می دانم

زهرا

می فهمم چه می گویی الهام ... من هم شعر که می خوانم ... بهتر است ننویسم ... من آن کسی را دوست ندارم ... می خواهم کسی خودم باشم و اصلا مهم نیست آن کس یا کس های دیگر چه بگویند یا چه فکر کنند ... این وسط فقط می ماند دلتنگی خودم برای خودم که جایی جایش گذاشته ام ... هنوز لباس پروچیستا توی کمد منتظر است ... همین روزها به دیدنتان خواهیم آمد

احسان

سلام دختر گلم یک روزی بزرگ میشی و نظرات وبلاگتو میخونی فقط میتونم بگم شرمنده تو و مامانتم نه پدر خوبی برای تو بودم و نه همسر خوبی برای مامانت و اگر نه مامانت این همه بغض نداشت وقتی اینا رو میخونم .......

ویدا

احسان تو خوبی و در خوب بودنت هیچ شکی نیست ... تفاوت بین انتخاب عملگر هاست .. تو در درونت چیزی داری به نام "محبت" محبت باید "ضرب" در 2 شود به جای اینکه "تقسیم" بر 2 شود .

نرگس

آه الهام...الهام... ما با خودمان چه م کنیم...مادربودن گاهی خسته ام می کند ...گاهی از پا می اندازدم... تمام توانم را گرفته و دلم برای خودم تنگ می شود...خودی که دیگر بدون فرزندش آرام نیست... الهام...الهام...الهام...