شب...شب...شب...

شبها چه می کنی با من؟

یک لحظه آرام و قرار نداری و یک لحظه من را در آغوش احسان آرام رها نمی کنی

شبها چه می کنی با من؟

بی قراری و من را بی تاب می کنی و احسان را بی خواب

نکن دختر!

دوستش دارم وقتی مثل یک قایق کوچک توی دریای خواب پیش می رود

و تو این آرامش را به هم می ریزی

احسان آنقدر نگران من و توست که با هر حرکتی بیدار می شود

و تو آنقدر بازیگوشی که نمی گذاری یک شب آرام بخوابد

نکن دختر!

بگذار زیبایی خواب مردی که دوستش دارم را تماشا کنم

تو که می دانی پدرت چقدر عاشق است

تو که می دانی پدرت چقدر نگران من و توست

تو که می دانی چه جور با تمام وجود و علی رغم همه ی خستگی هاش مراقب ماست,کمی مدارا کن

بگذار شبهایش را آرام طی کند

احسان به این آرامش احتیاج دارد و من به دیدن آرامش او.

نگرانش می شوم وقتی اینجور نگران من و توست

هر بلند شدن و از تخت بیرون آمدن برای من و تو یک بازی کوچک شبانه است اما احسان را با دلهره و ترس بیدار می کند

هر بار...هربار...هربار...

بیا و دختر خوبی باش پروچیستای من!

بگذار زیبایی قایقی را که با موج دریا می رود تماشا کنیم

بیا و دختر خوبی باش عزیز بی قرار من

/ 7 نظر / 3 بازدید
زهرا

چه جالب الهام ... چه عجیب ... تو نگران احسانی ! نگران خواب و آرامش او ... انگار خیلی وقت است که دیگر از خودت گذشته ای ... مادر شدن حتی لحن تو را هم عوض کرده است الهام دوست دارم ببینمت دلم برایت تنگ شده دختر

تکتم

دختر خوبی باش پروچیستا[چشمک]

ilnaz

fogholade minevisid, tabrik migam, aaaaali minevisid nemidoonam dg chi bayad begam dar setayeshe nasre fogholadatoon.

نرگس

دیگر نزدیک است...این پیش لرزه هاست... می بینی مادر شدن چه تو را در لطافت نازکی پیچیده... دیگر نزدیک است... درست پارسال بود همین روزها...

مهدی

عجب دختر شیطونی! [نیشخند]

بابایی

وای پروچیستا خیلی مامان باحالی داری یعنی یک کارایی میکنه که نمیتونی فکرشو بکنی واقعا دوست داره مامانت. با تمام وجودش و با تمام سختیها، بیدار خوابیها و مسایلی که یک روزی فقط خودت میفهمی خودت یعنی فقط یک مادر.... پروچیستای من ازت میخوام اینفدر دختر بزرگی باشی که قدر لحظه لحظه محبتهای مادرتو درک کنی