من و تو و .......دنیا

خب!

قابل پیش بینی نبود

اما عزیز دلم دنیا همیشه همینجور است.غیر قابل پیش بینی!

همه ی بدی و خوبی دنیا همین است!

می دانی پروچستا!

من تو را دارم و دوستت دارم و برای داشتنت از خیلی سدها در وجود خودم گذشتم

همانجور که پیش از آمدنت همه دنیا به من فشار می آورد,و کوچکترین تاثیری در اراده من نداشت

حالا که دارمت هم مطمئن باش حرف و فشار دیگران ذره ای بین من و تو فاصله نمی اندازد

من زن سرسختی هستم پروچیستا

این را پدرت و دوستان نزدیکم خوب می دانند

من کاری را نمی کنم تا وقتی قلب و مغزم با اطمینان پای آن مهر تایید بزند

بگذار دنیا هرچه می خواهد باشد

همیشه می توانی روی بله و نه من حساب کنی و مطمئن باشی چیزی جز روح و استدلال خودم تغییرش نمی دهد

نگران دنیا و آدم های غیر قابل پیش بینی اش نباش عزیز کوچولوی من.

/ 1 نظر / 13 بازدید
طیبه

همیشه همه این چیزهارا دیر می فهمند