ای ماهی طلایی مرداب خون من

حالا

وقتی صبح بیدار می شوم,چند لحظه صبر می کنم تا اول تو تکان بخوری

(عشق مکثی است قبل بیداری؟)

وقتی دارم توی اتاق راه می روم,تو آنقدر شیطان شده ای که توی دلم تکان می خوری و من حس ات می کنم!

وقتی نیمه شب دارم فیلم نگاه می کنم,بی وقت بیدار می شوی و توی دریاچه کوچک خودت شنا می کنی!

حالا

خوش باد مستی ات که مرا نوش می کنی........

/ 4 نظر / 4 بازدید
..

حتما باید حس غریب و عجیبی باشه !!! چند وقت دیگه هم تو اتاق راه میری اما نه با حس تکان خوردن بچه با حس خوابوندن بچه تو بغلت مامان شاعر ؟ پروچیستا خوابید ؟

نیست

دختر کوچولو ... مبارک است دوست من ... دخترداشتن می تواند زندگی یک زن را کاملتر کند ...

نرگس

آه که چقدر برایش می خواندم: ای ماهی طلایی مرداب خون من! خوش باد مستی ات که مرا نوش می کنی آدم دلش برای تکان خوردن آن موجود کوچک ناز توی دلش تنگ می شود... بعد از زایمان ناخودآگاه یهو نگران می شی که وای چند ساعته توی دلت چیزی تکان نخورده!!!

نرگس

اما نگاه کردنش توی اتاق ...خوابیدن توی آغوشت... شیر خوردنش و وقتی دستش را روی سینه ات می گذارد و خوابش می برد...این ها هزار بار بهتر است از این حس...اگر چه باز هم بعدن ها وقتی می بینی کسی باردار است دلت هوس تکان خوردنش را توی دلت می کند...