کابوس ها

چهار سال پیش

نه تو بودی,نه این خاطرات خون آلود

چهار سال پیش من زن دیگری بودم,پر از امید و عشق و اشتیاق

زنی که هشت و نیم صبح جمعه,شال سبزش را سرش کرده بود و توی یک مهد کودک منتظر رای دادن بود

چهار سال پیش,همه ی ما آدم های دیگری بودیم

 

امروز اما نه روی رای دادن دارم,نه دل در خانه ماندن

شرافت و عقلانیتم به جان هم افتاده اند

و تو روی مبل خوابیدی

چند دقیقه ی دیگر بیدار می شوی,و با آن چشم های براق به من نگاه می کنی.با لبهای صورتی ات به من لبخند می زنی و بازوهایت را بلند می کنی تا بغلت کنم.سرت را روی شانه من می گذاری و به من تکیه می دهی.

و من باید ازخودم بپرسم:

 شرافتم برای آینده تو بهتر است یا عقلانیت ام؟

تا شب راه درازی مانده و من بارها تو را بغل خواهم کرد

تا شب در من جدالی بی پیایان است برای گذشته خودم و آینده ی تو

تا شب...

 

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
آسمون

خودکار سبزم دست های لاغری دارد... سلام پروچیستای توپولوی نازنازی به مامانت بگو: بنویس بنویس الهام جان

شاید من

خواندمت ... 4 سال پیش روزهای پر از دلهره و تشویش ... اما خواستیم و فریادهای سبزمان را با جیغی بنفش پس گرفتیم. قلمت جاودان بیدها منتظر خوانش توست

تکتم

به چه عکس ناااااازی

تکتم

من اینجا دلم برای دوست کوچکم تنگ می شود لدفن باز هم عکس بزار تا دل ضعفه بگیرم[چشمک]