انگار مادرت گریسته بود آن شب

غمگینم پروچیستا

باران می بارد و من غمگینم

.

.

.

امروز امتحان دادم و موفق شدم و فکر می کردم پدرت به من افتخار خواهد کرد...

پروچیستا!من همیشه همین فکر را می کنم و هر بار سیلی محکمی به یادم می آورد که اشتباه می کنم

احسان من را قبول ندارد

این خیلی دردناک است,نه؟

امروز,مثل خیلی از روزها و لحظه ها گریستم تاخوابم برد

و مثل خیلی روزها و لحظه بیدار شدم و به زندگی پرداختم

با آرایش و خنده

اما... چیزی اینبار در من شکسته

تا به حال هر وقت احسان چیزی می گفت که نشان می داد من را...فکر من را...شخصیت من را... اندیشه من را قبول ندارد به خودم دلگرمی می دادم که تفاوت تفکر باعث می شود مخالفتش را جور دیگری بیان کند

اما امروز موضوع شعر من...روش من...ایدئولوژی من نبود

امروز موضوع تو بودی

و من دلم شکسته و به اندازه همه ی زندگی ام می ترسم

دیشب وقتی به شوخی گفت شاید دلیل نیامدن تو,پیشگیری های مخفیانه من باشد پاهایم سست شد اما باز دلم به او حق داد که بعد از این همه "نه" گفتن من, تردیدی ته دلش باقی مانده باشد

اما امروز دیدم مسئله تردید نیست

پدرت من را به عنوان انسانی صاحب فکر قبول ندارد!

باورت می شود؟

عشق من به تو را باور ندارد

باور ندارد که خواستن تو حقیقتی است در من

باور ندارد...

پروچیستا چه کنم؟

فاصله ما,به اندازه ی دره های تاریخ بشریت ژرف است

من چطور مادر تو باشم؟وقتی پدرت صلاحیت اندیشیدن من را به رسمیت نمی شناسد؟

روزها و سالهای سختی داریم دخترم

حاضری بیایی و کنارم باشی؟

یا روزی تو هم در ان سوی دره به تنهایی این زن پشت می کنی؟

می ترسم

می ترسم پروچیستا

می ترسم جهان تو هم,خالی از من باشد...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید