سال ِنو یعنی تو

خوشبختم!

با تو خوشبختم دختر!

عاشقانه ترین زن جهان مگر چه چیز بیشتری می تواند بخواهد؟

من با تو خوشبختم

وقتی صبح با بوسه ی تو،با اولین بوسه ی تو بیدار شدم

خوشبختم پرنسس زیبایم

وقتی مرا می بوسی

وقتی مرا محکم بغل می کنی

وقتی توی پارک می دوی

وقتی توپ ات را شوت می کنی

وقتی آب بازی می کنی

وقتی ماسه بازی می کنی

وقتی در اتاق انتظار دکتر شعر می خوانی

با تو خوشبختم دختر

وقتی همه ی اینها در یک روز خوب اتفاق می افتد

وقتی روز خوبم با بوسه ی تو آغاز می شود

بوسه ی تو...

/ 1 نظر / 31 بازدید
نرگس

آخ از اين بوسه ها و مگر زن چه مي خواهد جز استغناي مطلق اين عشق؟؟!!!