حالا پاییز رسیده

فصل بی قراری های من 

فصل لباس های گرم تو

فصل پارک رفتن روزهای آفتابی

حالا که بزرگ شدی ,مستقل شدی,بدون شیر خوردن بازی میکنی,بدون شیر خوردن میخوابی,بدون شیر خوردن...

حالا که آخرین پیوندت را با تن من بریدی و مستقل شدی

حالا پاییز رسیده

برای قدم زدن های دو دختر سربه هوا در پارک

دو دختر

با یک اختلاف سنی 30 ساله

پاییز آمده است که خود را ببارمت..........