دختر کوچولوی من!

همانی هستی که من حس می کردم.بر خلاف همه ی پیش بینی هایی که دیگران می کردند,دختر زیبای من هستی!

پروچیستای من!

امروز به همه ثابت کردیم,حسی که ما را به هم پیوند می دهد قوی تر و شفاف تر از همه چیزاست.امروز وقتی بالاخره دکتر هم تایید کرد که تو,دختر کوچولوی هجده هفته ای من هستی

وقتی ضربان قلب پر هیجان و کوچکت راشنیدم

دخترم!

دختر قشنگم!

چند روز است از بابا دوریم و امروز باید صدایش را پای تلفن می شنیدی وقتی بهش خبردادم.دلم می خواست پیشش بودم و هیجان صدایش رامی بوسیدم.

دلم براش تنگ شده

 

 

پ.ن1:با عمه آنوهه کلی لباس خوشگل برایت خریدیم.

پ.ن2:برای خودم یک گوشواره بنفش کمرنگ خریدم.می خواهم همیشه همراهم باشدبه یاد امروز...به خاطر تو...

زود بیا

می بوسمت

مثل یک مامان منتظر و مشتاق